Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání

HECHT MOTORS , s.r.o. se sídlem U Mototechny 131, 147 00 Praha 4, IČ: 614 61 661, jako správce údajů, zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání, jako subjektů údajů,  v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a dále se zákonem ČR č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Poskytnuté osobní údaje, včetně životopisu nebo motivačního dopisu, budou zpracovány v rámci ČR a to po dobu maximálně šesti kalendářních měsíců, pokud se správce údajů nedohodne s uchazeči o zaměstnání jinak. Účelem zpracování osobních údajů je zápis do evidence uchazečů o zaměstnání u společnosti HECHT MOTORS s.r.o. a jsou nezbytné pro rozhodnutí o uzavření případné pracovní smlouvy.

Správce ve vztahu k osobním údajům uchazečů o zaměstnání smluvně nepověřil k dalšímu zpracování osobních údajů žádný jiný subjekt jako zpracovatele.

Uchazeči o zaměstnání, jako subjekty údajů, mají právo se obracet na společnost HECHT MOTORS, s.r.o., jakožto Správce, se všemi dotazy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a uplatňovat u Správce svá práva subjektů údajů, a to:

  • písemně na adresu: HECHT MOTORS s.r.o., U Mototechny 131, 251 62 Mukařov – Tehovec
  • elektronicky na e-mailovou adresu: kariera@hecht.cz
  • telefonicky na tel. čísle: +420 321 022 347

Uchazeči o zaměstnání, jako subjekty údajů, mají ve vztahu ke Správci následující práva:

  • právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po Správci informaci o zpracování svých osobních údajů;
  • právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně;
  • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“);
  • právo na omezení zpracování osobních údajů;
  • právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování osobních údajů;
  • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (s výjimkami).

Uchazeči o zaměstnání mají právo souhlas se zpracováním údajů kdykoliv odvolat a poté již není možné další zpracování.

Vedle toho mají subjekty údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

E-mailová adresa: posta@uoou.cz

Nenašli jste vhodnou pozici?

V případě, že jste nenašli vhodnou pozici, pošlete nám svůj stručný životopis – a my Vás rádi kontaktujeme a případně poradíme, jaká práce by pro Vás byla vhodná.